Hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit

We horen de laatste jaren steeds meer over hoogsensitiviteit; in toenemende mate herkennen volwassenen zich hierin en zeker bij de kinderen komt dit op velerlei manieren naar voren. Bekend is dat vanaf  de jaren tachtig steeds meer kinderen worden geboren met een verhoogde gevoeligheid.
Hoogsensitieve volwassenen/kinderen hebben hele mooie kwaliteiten. Vaak hebben zijzelf, maar ook de omgeving , echter niet geleerd om met hun gevoeligheid om te gaan. Door het  'open' energiesysteem raken ze gemakkelijk uit balans. Dit kan zich uiten in allerlei lichamelijke en emotionele klachten of in gedragsproblemen.
Wat maakt nu dat je jezelf zo gemakkelijk kwijtraakt; welke oude overtuigingen en gevoelens liggen hieraan ten grondslag. Samen gaan we met dit bewustwordingsproces aan de slag. Daarnaast leer ik je ook hoe je zélf bewust kunt werken met de energieën (oefeningen) zodat je op een andere manier leert omgaan met de prikkels en indrukken die zowel van binnenuit als van buitenaf, op je afkomen. Je leert dan om bij jezelf te blijven door helemaal aanwezig te zijn in je lichaam (lichaamsbewustzijn).
Dan kun je jezelf met al je kwaliteiten in de wereld neer zetten.Wat is hoogsensitiviteit?
Hoogsensitieve mensen, zowel volwassenen als kinderen, hebben een heel ‘open’ energie-systeem; ze zijn extra gevoelig voor prikkels en signalen die van binnenuit en van buitenaf op hen afkomen. Hun zintuigen zijn veel sterker ontwikkeld; ze zien, horen, voelen, ruiken en proeven alles veel subtieler en intenser. Zo iemand heeft als het ware heel verfijnde voelsprietjes die informatie oppakken uit zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld. Ook verwerken ze de informatie op een dieper nivo.

Hoogsensitieve mensen zijn ontvankelijk voor stemmingen, sferen, gevoelens en gedachten.
 


Hoogsensitieve mensen worden
overspoeld door prikkels

Ze kunnen deze heel gemakkelijk overnemen waarbij ze als het ware vervloeien met de energieën van anderen (boosheid, verdriet). Hierdoor kunnen ze plotselinge stemmingswisselingen laten zien. In drukke situaties  en  grote groepen (werk, school, winkelen) geven ze hun energie gemakkelijk weg waardoor ze zichzelf kwijtraken.  De innerlijke balans raakt verstoord wat zich kan uiten in druk en ongeconcentreerd gedrag, klachten als moeheid en uitputting of in lichamelijke symptomen (hoofdpijn, buikpijn, migraine).


Hoogsensitieve mensen schrijven hun stemmingswisselingen, angsten en andere problemen vaak toe aan een tekortkoming in de eigen persoonlijkheid. Ze hebben het gevoel dat er iets mis is met hen en zijn zich niet bewust dat hun klachten te maken hebben met hun gevoeligheid. Daarom is het zo belangrijk dat ze hun eigen sensitiviteit gaan herkennen. Want herkenning van en respect voor je kwetsbaarheid en ‘eigen-aardigheden’ is de eerste stap in het proces om er op een andere manier mee om te leren gaan.


Energetische invalshoek:
Hoogsensitieve mensen kunnen zichzelf heel gemakkelijk verliezen in allerlei situaties. Ze raken dan het diepere contact met zichzelf kwijt. Juist dan is het belangrijk om je bewust te worden wat je met je energie doet.
Hoogsensitieve mensen  staan meestal niet stevig met hun voeten op aarde; ze zijn niet goed gegrond (dromerig, ongeconcentreerd, druk).  Hierdoor kunnen energieën van anderen nog makkelijker aanhaken. Om stevig in het leven te staan is het belangrijk om helemaal aanwezig te zijn in je lichaam. Dán kun je je gevoeligheid leven en jezelf met al je kwaliteiten in de wereld neer zetten.


Het bewust werken met energieën, in de vorm van oefeningen en visualisaties, geeft hierin praktische handvatten; je leert hoe je jezelf kunt beschermen voor allerlei prikkels en indrukken van buitenaf. Door je eigen ruimte te ervaren, weet je ook je begrenzingen: je voelt dan van binnenuit wat je wel of niet wilt.
In sommige situaties blijft het  lastig om in je eigen energie te blijven, dan kun je met behulp van de ‘energieswitch’ je energieveld schoonmaken door de energie van anderen weer terug te geven en je eigen energie terug te halen. Op deze manier ben je weer sneller in balans.
Hoogsensitiviteit ervaren als kracht
is kijken voorbij de klacht
Vanuit je hart
je gevoeligheid leven
en vorm geven aan je kwaliteiten


92244 bezoekers (160441 hits) sinds 18-1-2010