Werkwijze

Werkwijze

Bij de aanmelding wordt de hulpvraag kort verkend; in het kennismakingsgesprek ga ik hier nader op in en vertel ik wat over mezelf, mijn visie en de werkwijze. Na deze eerste oriëntatie gaan we aan het werk, je kunt dan kennismaken met mijn manier van werken.  Aan het eind van de sessie bekijken we of het klikt tussen ons en of je voldoende vertrouwen ervaart om met mij aan het werk te gaan. Vervolgens maak ik  dan drie vervolgafspraken met daaraan gekoppeld een evaluatiemoment. Deze tijd is nodig om te ervaren of er iets bij je in beweging wordt gezet. In de evaluatie bekijken we dan of deze werkwijze bij je past en zo ja, aan de hand van welke thema’s we verder gaan. Het kan natuurlijk ook zijn dat je al voldoende handvatten hebt gekregen om er zelf verder mee te kunnen.


Het is moeilijk om van te voren aan te geven hoeveel sessies iemand nodig heeft; dit is heel verschillend per persoon. Dit hangt af van de hulpvraag en  hoe diepgaand je jezelf wilt onderzoeken.


In de sessie ga ik aan de slag met de informatie die jij, als hulpvrager, naar voren brengt én hetgeen zich op dit moment in de energie laat zien. Dit hoeft niet altijd gelijk op te gaan; soms moet er eerst aan onderliggende  blokkades worden gewerkt alvorens de directe hulpvraag aan bod kan komen. In die zin volg ik mijn intuïtie.

Tijdens de sessies gebruik ik ondersteunende middelen om de energie gemakkelijker in beweging te krijgen:

de Healing Arts1) : dit zijn een aantal dozen met flesjes die allemaal een verschillende en zuivere energie lichttrilling bevatten. Deze Licht-remedies worden gebruikt om blokkades in de energie van het lichaam te reinigen en te  transformeren. Dit geeft een diepgaande vorm van heling. Elke doos, maar ook elk flesje heeft een eigen betekenis binnen dit bewustwordingsproces.
de New Whale Oil: de walvissen zijn verbonden met de energie van de Nieuwe Tijd. Het hartsbewustzijn wordt met deze  olie sterk geactiveerd en verankerd.                 

 
Bij kinderen richt ik me op een speelse manier op het verstevigen van het contact met hun lichaam. Ze herkennen de taal van de energie heel gemakkelijk en voelen vrijwel alles wat in hun energielagen (aura)  gebeurt.


Edwin: zijn energie een jaar geleden


Edwin: zijn energie nu

Ze resoneren vaak sterk op de hoge lichttrillingen van de Healing Arts en de New Whale Oil doordat ze deze van nature al bij zich dragen; voor hen is het vaak één en al herkenning. Beide middelen verleidt hen als het ware om zich alsnog met hun lichaam te verbinden (aarding) zodat ze minder vervloeien en  meer vanuit hun centrum kunnen leven; dat geeft rust en kracht. De kinderen worden hierdoor meer weerbaar.
De kinderen kunnen ook sterk reageren op de energiefrequentie van mij als therapeut. Ze herkennen dan mijn trilling en kunnen daardoor weer gemakkelijker bij hun eigen essentie komen.


Door de zintuiglijke gevoeligheid van de kinderen worden de hersenen gemakkelijk overgeactiveerd. Dit leidt tot onrust en disbalans. Met het energetisch werken kan ik rust en evenwicht aanbrengen in de hersenen en de beide hersenhelften weer op elkaar afstemmen.


Kinderen zijn deel van een gezinssysteem en zeker sensitieve kinderen kunnen hierin sterk resoneren op de energieën van de ouders (spiegel); in de begeleiding wordt daarom niet alleen naar het kind maar ook naar de interactie tussen ouders en kind gekeken.


Tot slot: mijn orthopedagogische achtergrond en mijn ervaringen in de gestalttherapie, de psycho-synthese, de kunstzinnige therapie en het emotioneel lichaamswerk vormen een mooie aanvulling op mijn energetische werkwijze. Een werkwijze die zich verder nog kenmerkt door lichtheid, speelsheid en humor.


1) De volledige naam is: Healing Arts Liquid Light frequencies.


92243 bezoekers (160440 hits) sinds 18-1-2010